Семинар за сеизмичната устойчивост на стелажните системи на METALSISTEM | НОВИНИ

Семинар за сеизмичната устойчивост на стелажните системи на METALSISTEM

Италианският производител METALSISTEM организира за своите партньори семинар за сеизмичната устойчивост на палетните стелажи. Семинарът не само даде по-добра представа за всички аспекти, свързани с устойчивостта на стелажите при сеизмична активност, но и представи пред партньорите на METALSISTEM много по-детайлна гледна точка на тенденциите за развитие на европейските стандарти в областта, както и опита на производителя в областта. METALSISTEM разви своя софтуер METALSisma (версия 2.0), с който да помогне на своите партньори да оценят устойчивостта на укрепващите държачи на палетните стелажи при сеизмично натоварване. При представянето на новата версия на софтуера, бяха приведени множество примери, които демонстрират приложението на този мощен инструмент. Други важни теми, които бяха засегнати са:

  • Последователността на монтиране на стелажните системи, като се вземе под внимание сеизмичността на дадена зона;
  • Действащото законодателство в тази област и бъдещото му развитие;
  • Задълбочен анализ по въпросите, свързани с подовата настилка на площадката, на която трябва да се монтират стелажите;
  • Динамиката на сеизмичните активности;

Семинарът завърши с антисеизмичен тест на кулата Metalseismic. Създадена е лаборатория за разработването на решения и иновации за сеизмична резистентност на стелажите. Проектът може потенциално да включва тестове и на строителни конструкции в допълнение към основното му приложение. Проектът METALSeismic формализира тясното сътрудничество между Изследователския център METALSISTEM и Университета в Тренто. Това сътрудничество позволява да се споделят резултатите на проекта METALSeismic пред международната академична общност


METALSISTEM стелажи

Сайтът използва бисквитки за Гугъл аналитик, но не събира лични данни, примерно като личния Ви IP адрес. Повече за нашата политика можете да прочетете тук.