Офис

София, 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул.Славовица, бл. 51/Е

0700 42 2 42
+ 359 2 953 11 46

Търговски отдел

+ 359 888 22 33 34 - М. Маринков
+ 359 889 71 08 31 - Х. Донева
+ 359 888 26 91 74 - С. Велчев

info@stelajite.bg